Технологія кормів з основами кормовиробництва

Кормовиробництво: Навчальний посібник /Л.М. Єрмакова,Р.Т. Івановська, М.Я. Шевніков / За редакцією Л.М. Єрмакової. – К.,2008. – 396 с.

Зінченко О. І.
Кормовиробництво: Навчальне видання. — 2-е вид., доп. і
перероб. — К.: Вища освіта, 2005. — 448 с.: іл.
Переглянути ТУТ


Робоча навчальна програма

Переглянути ТУТ


ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ  "КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ ТВАРИН"

                                           для студентів  ТВТ-203 гр.

03.12.2020 р. 


ТЕМА 1. Вступ. Зміст і завдання дисципліни "Технологія кормів з основами кормовиробництва"  і зв`язок з іншими дисциплінами навчального плану.


План

1. Історія розвитку кормовиробництва, його основні напрями.

2. Класифікація кормових культур і їх використання.

3. Класифікація кормів за технологічними ознаками, ботанічним складом, вмістом поживних речовин і впливом їх на організм тварин.


Література: Л.М. Єрмакова, Р.Т. Івановська, М.Я. Шевніков: «Кормовиробництво»,        стор. 3 – 15.04.12.2020 р.


Тема 2. Зернові культури.


План

1. Значення зернових у системі кормовиробництва, зміцнення кормової бази.

2. Використання жита і пшениці на корм.

3. Технологія вирощування основних зернофуражних культур.


Література: Л.М. Єрмакова, Р.Т. Івановська, М.Я. Шевніков: «Кормовиробництво»,        стор. 16 – 30.
08.12.2020 р.


Тема 3. Строки і способи сівби зернових культур.


План

1. Добір сортів і гібридів.

2. Норма висіву.

3. Особливості використання тритікале, ячменю, кукурудзи, сорго, проса, гречки.


Література: Л.М. Єрмакова, Р.Т. Івановська, М.Я. Шевніков: «Кормовиробництво»,        стор. 30 - 5509.12.2020 р.

Тема 4. Зернові бобові культури.

План

1.Загальна характеристика зернобобових культур та їх значення.

2. Основні бобові культури: горох, люпин, соя, кормові боби, їх біологічні особливості.

3. Змішані посіви бобово-злакових культур на корм, розширення посівних площ.


Література: Л.М. Єрмакова, Р.Т. Івановська, М.Я. Шевніков: «Кормовиробництво»,        стор. 56-70
14.12.2020 р. 


Лабораторна робота: Вивчення зернових і зернобобових культур за насіння, сходами, стеблами, листям, плодами.

Завдання: Описати і замалювати зернові і зернобобові за морфологічними ознаками: сходами. Стеблами, листям, плодами і насінням.

Оформити у вигляді звіту.
ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ  "КОРМОВИРОБНИЦТВО"

                                           для студентів  ВПР-401

Урок №29. Лабораторна робота

    ТЕМА:  Визначення якості комбікормів.

ЛІТЕРАТУРА: Л.М. Єрмакова, Р.Т. Івановська, М.Я. Шевніков "Кормовиробництво", ст. 330.


Урок №30. Лекція

ТЕМА: Особливості згодовування зелених кормів.

ПЛАН
1. Значення зелених кормів для годівлі тварин.
2. Застосування кормових культур при годівлі тварин.
3. Гідропонний метод виробництва зелених кормів.

ЛІТЕРАТУРА: О.І. Зінченко "Кормовиробництво", стор. 115-120.

УРОК №31. Лекція

ТЕМА: Підготовка грубих кормів до згодовування.

ПЛАН.

1. Загальні відомості про підготовку кормів до згодовування грубих кормів.
2. Приготування грубих кормів.
3. Приготування кормових сумішей.

ЛІТЕРАТУРА: Л.М. Єрмакова і ін."Кормовиробництво", стор. 335-337

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Модуль №3

Варіант 1.

1.      Особливості згодовування зелених кормів.

2.      Значення силосу для годівлі тварин.

3.     Використання пасовищ для тварин.

Варіант 2.

1.      Загальні відомості про підготовку кормів для згодовування.

2.      Сировина для заготівлі сінажу.

3.      Раціональне використання сіножатей.

Варіант 3.

1.     Поняття про зелений конвеєр і їх види.

2.      Поняття про комбікорми і їх класифікація.

3.      Технологія виробництва силосу.

Варіант 4.

1.     Згодовування грубих кормів.

2.     Використання комбікормів для різних типів тварин.

3.     Набір культур в зелений конвеєр.

 

18.03.2021
ТЕМА ЛЕКЦІЇ: Технологія заготівлі сіна та його зберігання.

ПЛАН

1. Значення сіна в годівлі тварин.
2. Технологічні операції при заготівлі сіна.
3. Види сіна і його зберігання.
4. Використання сіна для різних видів тварин.

Література: Кормовиробництво: Навчальний посібник /Л.М. Єрмакова,Р.Т. Івановська, М.Я. Шевніков / За редакцією Л.М. Єрмакової. – К.,2008. – 281 с.


01.04.2021 р.
Лабораторна робота
Тема: Визначення ботанічного складу сіна і його якості

План

1. Визначення ботанічного складу сіна.
2. Оцінка якості сіна за ботанічною шкалою В.І.Ларіна.

Література: Кормовиробництво: Навчальний посібник /Л.М. Єрмакова,Р.Т. Івановська, М.Я. Шевніков / За редакцією Л.М. Єрмакової. – К.,2008. – 281- 287 с.


ЗАВДАННЯ :
1. У вигляді звіту описати, з яких трав складається ботанічний склад, скільки переважає злакових і бобових трав.
2. Описати у звіті за якими показниками визначають якість сіна.

ІНСТРУКТИВНІ КАРТКИ

Інструктивна картка № ___   Тема: Облік та визначення ботанічного складу та якості сіна

Інструктивна картка №____ Тема: Визначеня запасів сіна в господарстві

Інструктивна картка №____ Тема: Визначення якості силосу.

Інструктивна картка №_____ Тема: Визначення місткості силосних споруд.
Немає коментарів:

Дописати коментар